Kristin Skrabis, Lead Economist

U.S. Department of the Interior

Office of Policy Analysis

1849 C Street, NW, MS-3530 MIB

Washington DC 20240

Telephone: (202) 208-4979
Facsimile: (202) 208-4867
E-mail: kristin_skrabis@ios.doi.gov