Kristin Skrabis, Lead Economist

U.S. Department of the Interior
Office of Policy Analysis
1849 C Street, NW, MS-3530 MIB
Washington DC  20240

Telephone:  (202) 208-4979
Facsimile:  (202) 208-4867
E-mail:  kristin_skrabis@ios.doi.gov